Barnehagen vår- Verdien av en naturbarnehage i nabolaget

Vi er en studentbarnehage

Du finner Eikenøtta Naturbarnehage i naturskjønne omgivelser på Hommersåk. Store deler av ute området vårt består av flotte klatre-trær, bakker å rulle seg i, blåbærlyng, plommetrær, stikkelsbærbusker, greiner man kan gjemme seg under, steiner som gir utfordringer til store og små og vår egen Tarzan løype, og mye mer. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage som åpnet sommeren 2006.

Satsingsområdene våre er naturvern og miljø.

Vi vil at barn og voksne skal bruke naturen som leke- og læringsarena.

Barnehagens pedagogiske plattform forteller oss om våre holdninger og verdier i forhold til andre mennesker (vårt menneskesyn). Den forteller om vårt syn på oppdragerspørsmål, våre tanker om oppvekstmiljø og hva vi mener er viktig i livet.

Det er en forutsetning at disse tingene er tatt opp til debatt i hele personalgruppen slik at vi sammen representerer et felles syn og arbeider mot felles målsettinger i den pedagogiske virksomheten. Vi i Naturbarnehagene ønsker å formidle et positivt menneskesyn. Vi tror at barnet fra fødselen av har en egen fri vilje til læring. Og at barn gjennom erfaringer og i samhandling med andre utvikler seg. Vi står for et helhetssyn på mennesket som legger vekt på alle sider ved menneskets evner; det skapende kreative, det sosiale og det fysiske ved bruk av kroppen.

Våre barnehagers uteområde er bygget på affordance-prinsippet med naturen som læringslandskap. Det vil si at vi har bygget opp barnehagens uteområde uten lekestativer og bestemte lekeoppsett som kjøpes ferdig til montering. Vi har ikke sykler eller ferdig monterte lekestativ i naturbarnehagene. Alt av utstyr er hentet i naturen og av naturmateriell. Ved bruk av naturen som læringslandskap kan barna oppleve andre og nye utfordringer, muligheter og bruke fantasien i takt med endringene av årstiden

Du møter et kvalifisert personale, stor personalstabilitet og pedagogiske aktiviteter for små og store barn i vår barnehage. Vi har fokus på et sunt og variert kosthold, der et aktivt uteliv er naturlig. Foreldre er sikret medvirkning gjennom Samarbeidsutvalget (SU)og Foreldreråd i barnehagen.