Vi Aktivisere både hode og kropp

Vi tror på å aktivisere både hode og kropp

Vi i Eikenøtta Naturbarnehage ønsker å formidle et positivt menneskesyn.

Vi tror på at barn fra fødselen av har egen fri vilje til læring. Og at barn gjennom erfaring og i samhandling med andre utvikler både sosiale, kreative og motoriske evner.

Vi gjør den fysiske aktiviteten lystbetont slik at barna får oppleve gleden ved mestring. Vi tror at det da skapes en motivasjon som fører til økt læring.