Hjemmebesøk og tilvenning i barnehagen- en investering som er gull verdt.

Overgangen fra hjemmet til barnehagen er en grunnleggende forandring i de minste barnas hverdag. For å styrke forholdet mellom barnehage og hjem , og for å lette oppstarten for de minste barna i barnehagen, bruker vi tid på hjemmebesøk.

Da barna nå skal over i en helt ny hverdag hvor de skal bygge opp et tillitsforhold til nye voksne og lære seg å omgås andre barn i samme alder er det viktig at vi bruker tid på å bli kjent. For at overgangen skal oppleves positiv legger vi vekt på hjemmebesøket. På denne måten kan barnet møte oss fra barnehagen i trygge omgivelser, og ha et kjent fjes fra første dagen i barnehagen. Besøket avtaler vi i god tid etter at dere har takket ja til barnehageplassen.

Vi ønsker også at dere, hvis mulig, bruker tid på tilvenningen. F eks. har dere hatt besøk av oss i mai så avtaler vi tilvenningstiden i løpet av mai /juni slik at dere kan bruke noen uker i barnehagen sammen med oss før oppstart til høsten. Vi mener at denne lille investeringen er gull verdt for alle parter.