Barnehagen vår- Verdien av en naturbarnehage i nabolaget

Vi er en studentbarnehage

Du finner Eikenøtta Naturbarnehage i naturskjønne omgivelser på Hommersåk. Store deler av ute området vårt består av flotte klatre-trær, bakker å rulle seg i, blåbærlyng, plommetrær, stikkelsbærbusker, greiner man kan gjemme seg under, steiner som gir utfordringer til store og små og vår egen Tarzan løype, og mye mer. Barnehagen er en 3 avdelings barnehage som åpnet sommeren 2006.

Satsingsområdene våre er naturvern og miljø. Naturbarnehagens kjennetegn er uteliv.

Det betyr at at barn og voksne tilbringer mesteparten av tiden ute. Men det er viktig å poengtere at vi ikke er ute for en hver pris. Det skal være en positiv opplevelse for barna å tilbringe en så stor del av dagen i naturbarnehagen.

Barnehagens pedagogiske plattform forteller oss om våre holdninger og verdier i forhold til andre mennesker (vårt menneskesyn). Den forteller om vårt syn på oppdragerspørsmål, våre tanker om oppvekstmiljø og hva vi mener er viktig i livet.

Det er en forutsetning at disse tingene er tatt opp til debatt i hele personalgruppen slik at vi sammen representerer et felles syn og arbeider mot felles målsettinger i den pedagogiske virksomheten. Vi i Naturbarnehagene ønsker å formidle et positivt menneskesyn. Vi tror at barnet fra fødselen av har en egen fri vilje til læring. Og at barn gjennom erfaringer og i samhandling med andre utvikler seg. Vi står for et helhetssyn på mennesket som legger vekt på alle sider ved menneskets evner; det skapende kreative, det sosiale og det fysiske ved bruk av kroppen.

Våre barnehagers uteområde er bygget på affordance-prinsippet med naturen som læringslandskap. Det vil si at vi har bygget opp mesteparten av uteområde vårt med lite lekestativer. Vi har ikke sykler eller ferdig monterte dissestativ i naturbarnehagene. Ved bruk av naturen som læringslandskap kan barna oppleve andre og nye utfordringer, muligheter og bruke fantasien i takt med endringene av årstiden

Hvorfor er det viktig å være så mye ute? 

Naturbarnehagene representerer en type barnehage hvor mer fleksibilitet, større rom for frihet og lek og mulighet for naturlige utfordringer står i fokus. Vi skaper også en annet rom for bevegelse, mestringsopplevelser, naturkunnskap og naturkjennskap for barna, miljøbevissthet og uttallige lærinngsarenaer.  Uansett alder og utviklingsnivå så vil alle barna oppleve at de mestrer, for naturen byr på alle vanskelighetsgrader.

Vi har fokus på et sunt og variert kosthold, der et aktivt uteliv er naturlig. Foreldre er sikret medvirkning gjennom Samarbeidsutvalget (SU)og Foreldreråd i barnehagen.