ABC- skolegruppa

Vi tar overgangen barnehage - skole på alvor og ønsker at "våre barn" skal være godt rustet til oppstarten i første klasse.

Det siste året i barnehagene legger vi stor vekt på førskoletrening med eget opplegg for 5/6 åringene med avslutning av barnehageåret i Kardemomeby/Kristiansand med overnatting.


Dette er noen av målene som er satt i samarbeid med skolen:
 Å ta hensyn til hverandre
 Å ta imot beskjeder
 Å fullføre påbegynt arbeid
 Å vente på tur
 Kle av /på seg
 Henge opp klærne selv
 Vennskap
 Gå på do selv
 Høre etter/lytte til andre
 Generell selvstendighet


Som Rammeplanen for barnehager fastslår, skal det være et samarbeid mellom barnehagen
og skolen. Dette skal være til det beste for barnet og gjøre at overgangen skal gå best mulig.

Gode læringsresultater oppnås når kognitive og emosjonelle læringsprosesser går parallelt.
Dette går godt sammen med barnehagens sosialpedagogiske tradisjon som vektlegger lek,
sosiale ferdigheter og en helhetlig forståelse av læring. Vi samarbeider med skolene i nærmiljøet om en tett og trygg overgang fra barnehagen til skolen.