Kultur og tradisjoner

Vi skal gi barn sjanse til å knytte vennskap med barn fra andre kulturer og til å utvikle forståelse og toleranse for andres egenart.

Barnehagene skal være en hjelp for å gi barna et godt miljø for å realisere sine evner og utvikle sin personlighet i. I barnehagen blir barna stimulert og aktivisert og de får jevnlig samvær og samspill med andre barn. Gjennom leken får barnet utfolde seg og skaffe seg erfaring. Barnehagen skal gi tilbud til norske og utenlandske barn og skape et internasjonalt miljø. Barnehagene ønsker å gi barna trygghet gjennom å styrke morsmål og kulturell identitet.


Tradisjoner vi markerer:

Jul

Samedagen (6.februar)

Brannvernsuke

Barnehagedagen

Påske

17.mai

Barnehagens bursdag (5.september)

Karneval

Sommerfest

Verdens miljødag (6.juni)